English Deutsch Español

Waarmee kan KUBBENGA-JURIDISCH
u zoal van dienst zijn?

Separate diensten

Voorbeeld: in geval u een goed dichtgetimmerd contract nodig heeft of voor specialistisch juridisch advies.

Huisjurist

Als u op regelmatige basis een jurist nodig heeft die niet bij u op de loonlijst staat en wel alle ins & outs van uw bedrijf en bedrijfstak kent.

Op projectbasis


Hierbij kan gedacht worden aan een ingrijpende organisatiewijziging met veel juridische implicaties, maar ook het in kaart brengen van alle lopende contracten.

Interim jurist


Voor interim opdrachten kunt u Eveline Kubbenga rechtstreeks inschakelen.

Rechtsgebieden

KUBBENGA-JURIDISCH behandelt contracten en algemene voorwaarden op het gebied van ICT (automatiseringsovereenkomsten), internetrecht (webshops, E-commerce/online contracteren, spam, online reclame, disclaimers), licenties, internationale contracten, samenwerking, bedrijfshuurrecht, arbeid, concurrentie- en relatiebeding, geheimhoudingsbeding (non-disclosures), consumentenrecht, opdracht, koop en ruil, ondernemingsrecht (bedrijfsovername), (bruik)leen, schuldbekentenis en borgstelling, agentuur, distributie, privacyregels, internationaal privaatrecht.

Tevens worden adviezen verleend met betrekking tot auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamwet, domeinnaamrecht, Europese Richtlijnen.

Talen

Nederlands, Engels, Duits en Spaans.

Hoe zit het met de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van uw Algemene Voorwaarden?
Lees meer... -->

Ontvangt u nog steeds ongewenste faxen?
Daar kunt u wat aan doen.
Lees meer... -->

Wordt u beperkt om concurrerende werkzaamheden te verrichten? De rechter kan uitkomst bieden.
Lees meer... -->