English Deutsch Español

Tarieven

Uurtarief: op aanvraag, afhankelijk van complexiteit en specialisme.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Kosten: Er worden GEEN kantoorkosten berekend.

Indicatie van tarieven en tijdsbesteding

Telefonisch consult (maximaal 30 minuten): € 100.

Interim-opdracht en projecttarief: tarief op aanvraag.

Juridische APK scan: € 1000 - 3000.

Screenen bestaande algemene voorwaarden,
inclusief kleinere aanpassingen en maximaal 1 uur telefonisch
consult met cliënt: € 300 - 1500.

Opstellen algemene voorwaarden: € 500 - 3000.

Opstellen Disclaimer
Nederlands: €175 - Engels: € 250, beide talen samen: € 350.

Opstellen Privacyverklaring
Nederlands: € 250 - Engels: € 350, beide talen samen: € 550.

Schriftelijk advies: € 500 - 1500.

Website scan: € 450 - 1500.

Webwinkelscan: € 300 - 3000.
Een webwinkel dient aan allerlei wetgeving te voldoen, zoals terhandstelling algemene voorwaarden en de Wet Koop op afstand.

Indicatie tijdsbesteding bij overige juridische diensten:

Opstellen algemeen gebruikelijk contract, zoals arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht, agentuurovereenkomst, etc.: 3 tot 5 uur.

Samenwerkingsovereenkomst: 4 - 8 uur.

Auteursrechtelijke contracten: 4 - 6 uur.

Licentieovereenkomsten: 3 - 10 uur.

Voordat de werkzaamheden worden verricht, kan per e-mail om een individuele prijsopgave verzocht worden. In zo een geval zal pas na akkoordbevinding van de cliënt met de werkzaamheden worden begonnen.

Fixed prices per opdracht zijn standaard.

Van toepassing zijn de algemene voorwaarden van KUBBENGA-JURIDISCH, die te raadplegen zijn op de website (www.kubbenga-juridisch.nl) en op verzoek kosteloos worden toegezonden.


Hoe zit het met de toepasselijkheid en vernietigbaarheid van uw Algemene Voorwaarden?
Lees meer... -->

Ontvangt u nog steeds ongewenste faxen?
Daar kunt u wat aan doen.
Lees meer... -->

Wordt u beperkt om concurrerende werkzaamheden te verrichten? De rechter kan uitkomst bieden.
Lees meer... -->