Publicatie van KUBBENGA-JURIDISCH

 

Auteursrechtjagers en blafbrieven.

door Isa Dekkers en Stasja Olejniczak

Op een werk dat een oorspronkelijk karakter heeft en een persoonlijke stempel van de maker draagt, rust auteursrecht. Om dit recht te gelde te maken is de auteursrechtorganisatie Buma in het leven geroepen. Sommige kranten vinden blijkbaar dat daarmee niet voldoende geld in het laatje komt en schakelen ‘auteursrechtjager’ Cozzmoss in. Wanneer Cozzmoss een schending constateert, wordt Banning Advocaten ingeschakeld. Een voor velen angstaanjagende sommatiebrief aan de schender tot gevolg. Gezien de hoogte van de vordering en dreiging van een dure rechtsprocedure kan er gesproken worden van een vorm van gelegaliseerde afpersing.

Op internet worden auteursrechten veelvuldig geschonden. Meestal in de veronderstelling dat een bronvermelding voldoet en dat toestemming van de auteursrechthebbende niet nodig is. De auteursrechthebbende draagt vaak zelf een steentje bij aan deze verwarring door geen beveiliging op het werk te plaatsen. Het stuk is hierdoor met drie muisklikken te kopiëren. Ook wordt er regelmatig een aanmoediging onder het stuk geplaatst om het te delen op pagina’s als facebook en twitter. Dit is verwarrend omdat zo de schijn wordt gewekt dat er op het werk geen auteursrecht rust.

Zonder een voorafgaande waarschuwing krijgen schenders een sommatiebrief in de bus. Dit zijn zogenaamde “blafbrieven”. Maar blaffende honden bijten toch niet? Dit aloude gezegde gaat hier niet op, want wanneer er niet aan de sommatie voldaan wordt, lijkt de gang naar de rechter voor bedrijven als Cozzmoss het antwoord te zijn.

Wanneer iemand wettelijk aansprakelijk gesteld wordt, zal binnen de algemene rechtsbeginselen voor onrechtmatige daad schade aangetoond moeten worden. Pas dan ontstaat een recht op schadevergoeding. Een glas water over iemands broek gooien levert doorgaans ook geen schadevergoeding op als er geen vlekken of kringen achterblijven. In de Cozzmoss-rechtspraak bleken rechters geen oor te hebben of er werkelijk schade was geweest. Zelfs als er 300% geëist werd van het gangbare journalistentarief.

Auteursrecht lijkt voor menig jurist en rechter een heilig huisje te zijn. Aansprakelijkheidsvereisten als kwader trouw en de werkelijke schade doen er niet toe, een schending van het auteursrecht is voldoende. Maar de laatste tijd is een kleine verandering zichtbaar. Bij twee kantonrechters te Haarlem (zie de vonnissen op www.rechtspraak.nl onder LJN-nummers BQ7516 en LJN BN0985) is de hoogte van de schadevordering met succes betwist. Uitspraken als deze zijn schaars, en het blijft natuurlijk altijd afhangen van de omstandigheden van het geval of de claim wordt verlaagd, maar deze vonnissen geven wel blijk van een tegengeluid.

Lichtpuntje is dat de volledige proceskostenveroordeling ten gunste van Cozzmoss zelden door de rechter wordt toegewezen. Hebt u stalen zenuwen dan heeft het zeker zin om het op een rechtsprocedure aan te laten komen als u bij voorbaat een marktconforme tegemoetkoming heeft aangeboden of betaald. Cozzmoss loopt namelijk een groot risico dat zij in uw volledige proceskosten wordt veroordeeld als de rechter het met uw oorspronkelijke aanbod eens is.

© 2011 - Isa Dekkers en Stasja Olejniczak voor Kubbenga Advocatuur

 

Terug naar de "publicaties" van KUBBENGA-JURIDISCH