Publicatie van KUBBENGA-JURIDISCH

Colportagewet uit de kast.

Bel-me-niet-register blijkt een groot succes te zijn. Nu steeds meer consumenten de weg vinden naar het register om niet meer ‘lastig’ gevallen te worden door telemarketingbureaus zal de huis-aan-huis-vertegenwoordiger misschien weer op pad gaan. De colportagewet weer uit de kast? Ja, misschien. In ieder geval bestaat die wet nog steeds. Er zijn zelfs enkele uitspraken geweest waarbij de kleine ondernemer de overeenkomst kon ontbinden met een beroep op die wet. Als het feitencomplex daartoe aanleiding geeft, geniet de kleine ondernemer op grond van de reflexwerking dezelfde bescherming ten aanzien van de Colportagewet als consumenten. De aangeboden diensten moeten dan wel buiten de kernactiviteit en deskundigheid van de kleine ondernemer liggen.


Terug naar de "publicaties" van KUBBENGA-JURIDISCH