Publicatie van KUBBENGA-JURIDISCH

Ongewenste e-mails aan bedrijven per 1 oktober 2009 in de ban.

Vanaf 1 oktober 2009 is het bij wet verboden om ongevraagde e-mails aan bedrijven te sturen. Met deze wetgeving in de hand zal OPTA trachten bedrijven te beschermen tegen spam. Spam wekt niet alleen irritatie op, maar betekent ook een grote kostenpost voor het bedrijfsleven. Nu kunt u bedrijven nog straffeloos, qua wettelijke sanctie, benaderen met een verzoek voor inschrijving van bijvoorbeeld uw nieuwsbrief in uw opt-in register. Houdt u er wel rekening mee dat u bij elke nieuwsbriefachtige e-mail een ‘unsubscribe’ mogelijkheid aanbiedt? En dan niet eentje waar de ontvanger nog allerlei gegevens moet invullen, zoals lidmaatschapsnummer, klantnummer, etc.?

Terug naar de "publicaties" van KUBBENGA-JURIDISCH