Publicatie van KUBBENGA-JURIDISCH

Auteursrecht

Regelmatig komen bij ons vragen over het auteursrecht binnen. Er bestaan veel misverstanden over het auteursrecht.

Het auteursrecht geeft de maker van een oorspronkelijk werk (een zintuiglijk waarneembare creatie) het recht om dit werk te exploiteren. Met exploiteren wordt bedoeld het verveelvoudigen en het openbaar maken van het werk. Daarnaast heeft de maker een persoonlijkheidsrecht op zijn werk, zoals naamsvermelding en het recht dat het werk niet verminkt wordt.

Het auteursrecht in Nederland is vormvrij. Dit betekent dat u geen copyright teken © bij uw werk hoeft te plaatsen om auteursrechthebbende te zijn. Wel wordt aangeraden dit te doen, omdat veel mensen denken dat zonder zo een teken het werk vrij gekopieerd en verveelvoudigd mag worden. Met name ziet men dit op het internet gebeuren, waarvan men blijkbaar denkt dat alles gratis en voor niets is. Houdt u er rekening mee dat ook al staat er geen copyright teken u niet zomaar klakkeloos een website pagina of een foto mag kopiëren (downloaden) om voor uw eigen website of andere doelen te gebruiken zonder dat de maker van die website u daarvoor toestemming heeft gegeven! Wegens de bewijsrechtelijke aspecten is het advies om zo een toestemming schriftelijk te verkrijgen. Immers: wie schrijft die blijft. Indien u toestemming heeft gekregen om een werk te gebruiken, eventueel na betaling van een vergoeding (royalty) kunt u dit werk slechts voor het doel gebruiken waarvoor de toestemming werd verleend.

Soms is het moeilijk - zo niet onmogelijk - om de maker van een werk te achterhalen. Soms is de prijs die u moet betalen buiten alle proporties. In zo een geval kunt u beter zelf de maker worden van uw eigen werk. Maak zelf de plattegronden, routebeschrijvingen, foto's, designs, teksten, muziek. En indien u het werk uitbesteedt aan een derde, moet u ervoor zorgen dat u SCHRIFTELIJK alle auteursrechten op het werk verkrijgt. Overdracht van auteursrechten dient namelijk bij akte te geschieden. De overdracht van een auteursrecht is dus niet vormvrij. Gezien het persoonlijkheidsrecht bent u ook na de meest omvattende overdracht van het auteursrecht niet vrij om met het werk te gaan doen wat u wilt. U mag het werk niet verminken door bijvoorbeeld zonder toestemming van de maker slechts een deel van een foto te gebruiken, of er iets anders mee te doen waardoor het er anders uitziet dan oorspronkelijk het geval was. Zelf een beeldhouwwerk dat zonder de toestemming van de kunstenaar op een andere plek werd neergezet, kan onder verminking vallen.

Vele werken vallen onder het auteursrecht, zoals boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften, toneelwerken, mondelinge voordrachten, choreografische werken en pantomimes, muziek, teken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken, aardrijkskundige kaarten, ontwerpen, schetsen en plastische werken, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving, fotografische werken, filmwerken, werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid, computerprogramma's en het voorbereidend materiaal. Maar ook verveelvoudiging in gewijzigde vorm van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, zoals vertalingen, muziekschikkingen, verfilmingen, verzamelingen van verschillende werken, worden als zelfstandige werken beschermd. Wel dient daarbij rekening gehouden te worden met de auteursrechten van het oorspronkelijke werk. Dit betekent dat u weliswaar een werk mag bewerken, maar u toch toestemming nodig heeft van de maker van het werk dat u bewerkt heeft voordat u tot verveelvoudiging en openbaarmaking overgaat.

© 2004, E. Kubbenga, Amsterdam

Wilt u op de hoogte blijven van actuele juridische onderwerpen?
Abonneer u gratis op de nieuwsbrief door een e-mail te sturen aan


Voor meer informatie over KUBBENGA-JURIDISCH : www.kubbenga-juridisch.nl

 

Terug naar de "publicaties" van KUBBENGA-JURIDISCH